รู้จักเรา


ประวัติความเป็นมาของข้าวทรัพย์ทอง...


        "ข้าวทรัพย์ทอง" เป็นข้าวปลอดสารเคมี 100% จากเกษตรกรชาวนาวิถีอินทรีย์ภาคเหนือตอนล่างได้แก่ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก และจังหวัดบริเวณข้างเคียงโดยได้นำพันธุ์ข้าวชนิดต่างๆ มาจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนและมีการสนับสนุนองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับชุมชนเกษตรกรอยู่เสมอ เพื่อให้ได้ข้าวที่มีมาตรฐานโดยวิธีการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ ปลอดสารเคมี สามารถปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปี อาทิเช่นข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมนิล ข้าวเหนียวดำ(ข้าวลืมผัว) ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมมะลิ
105 ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์ และพันธุ์ข้าวพื้นเมืองอื่นๆ เช่น ข้าวสังหยด จากพัทลุง เป็นต้น
        จึงทำให้ทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับประทานข้าวที่มีคุณภาพ ปลอดสารเคมีมีใบรับรองรองมาตรฐาน  อีกทั้งช่วยป้องกันโรคภัยต่างๆ เมื่อท่านได้รับประทาน"ข้าวทรัพย์ทอง"เป็นข้าวโอสถ โดยไม่ต้องพึ่งพายาในปัจจุบันข้าวทรัพย์ทองได้ขยายตลาดเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ
และได้ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรอีกหลายจังหวัด ที่ปลูกข้าวแบบอินทรีย์ ปลอดสารเคมี 100%โดยมีมาตรฐานสากลรับรอง ได้แก่ iFoam EU และ USDA"ข้าวทรัพย์ทอง" เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท 195 เอ็กซ์ซิม จำกัด

บริษัท 195 เอ็กซ์ซิม จำกัด
410 ซอยสุขุมวิท 68 (โสภณ) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-744-9367 (อัตโนมัติ)
Direct Line : +6690-249-4929