ติดต่อเรา

Contact info

บริษัท 195 เอ็กซ์ซิม จำกัด
410 ซอยสุขุมวิท 68 (โสภณ) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เบอร์โทร : 02-744-9367 (อัตโมัติ)
สายด่วน : 090-249-4929

Contact us